top of page

Tobaksstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av interventioner
för olika grupper av rökare/snusare/e-cigarett-användare i Sverige
www_bred.png
Till dig som är tobaksavvänjare!

Nu äntligen finns möjlighet för dig som arbetar med rök- och snusavvänjning att få reda på hur det går för dina patienter!

Tobaksstoppsprojektet är ett forskningsprojekt som stödjer avvänjningsenheter för tobak i Sverige. Projektet är öppet för alla som vill ha hjälp till att utvärdera sina behandlingar.
Champix dvs vareniklin är restnoterat sedan länge och det verkar bestå. Cytisin via licens kan bli ett mycket bra alternativ i denna situation!

Mer information
Tobaksstoppsprojektet - uppbyggnad av en nationell databas om tobaksavvänjning i Sverige

Träffar sedan april 2019:

bottom of page