top of page

Alternativ till Champix

Champix dvs vareniklin är restnoterat sedan länge och det verkar bestå. Cytisin via licens kan bli ett mycket bra alternativ i denna situation. Cytisin är också en partiell nikotinreceptoragonist med liknande resultat vad gäller effekt och biverkningar. Behandlingstiden är endast 25 dagar. Rökstopp bör infalla senast dag 5. Cytisin har använts i Östeuropa sedan 70-talet. Kostnaden varierar och är billigare än Champix.

Läs mer om
Cytisin för tobaksavvänjning

Köpa medicin

Hjälpschema
för Cytisin 

bottom of page