top of page

Covid-19 och rökning

corona-4893276_640.jpg

Rökare och exrökare drabbas hårdare av covid-19

tobaksfakta.se

coronavirus-4914028_640.jpg

Rökning minskar skydd mot coronavirus

tobaksfakta.se

corona-4901880_640.jpg

Att sluta röka kan minska oro

tobaksfakta.se

corona-4916955_640.jpg

Coronavirus – ännu ett skäl till rökfrihet

Läkartidningen

Studie: Rökning bakom hög corona-dödlighet

aftonbladet

Fler vill sluta röka inför hotet om coronasmitta

SR P1-morgon

Risken med rökning - Vetenskapsradions coronaspecial

Vetenskapsradion

WHO tar också upp rökningens kopplingar till covid-19 och vikten av rökavvänjning

På engelska

Coronaviruset har ökat viljan att sluta röka i Sverige! 

I takt med att kunskaperna om coronavirusets effekter på lungor, har trycket på rökavvänjning ökat. Sluta Röka Linjen har tex 50 procent fler telefonsamtal nu än under tidigare motsvarande tidsperiod.


Det räcker inte enbart att tvätta händer och hålla distans. Rökares lungor behöver rustas för att klara en eventuell corona infektion!  


Matz Larsson överläkare på Lungmedicinska kliniken i Örebro, uppger att rökare har fler ACE2-receptorer i lungorna jämfört med icke-rökare. Dessa receptorer fungerar som ”inkörsport” för Coronaviruset. Vid rökstopp minskar aktiviteten av ACE2-receptorer och tillsammans med alla snabba hälsoeffekter som sker vid rökstopp, ökar sannolikt möjligheterna till att bättre klara denna sjukdom. 
Därför är det viktigt att erbjuda hjälp till rökavvänjning!

Se webbinaret "Tobak, cannabis och coronapandemin" som hölls den 7 oktober, där Matz Larsson talar om "Tobak och covid-19 pandemin" (Tid: 1:04:37).

Covid -19 påverkar oss alla och skapar stor ovisshet om det mesta. Dock visar pandemin att rökavvänjning är viktigt och angeläget. Intresset för rökavvänjning har ökat i Sverige senast veckorna. Rökstoppsprojektet ger oss möjlighet att förbättra våra behandlingar. Läs gärna mer om Covid-19 och rökavvänjning på dessa länkar:

bottom of page