Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige
Informationmateriale
Infoblad fra Matz og Ann