top of page
SE_enheter_20230309.png
Enheter i Tobaksstoppsprojektet
Region
Kommun
Enhetsnamn
Halland
Halmstad
Parodontologi, HSH
Kronoberg
Växjö
Tobaksavvänjningen, Kirurgisk mott, CLV
Skåne
Kristianstad
Arbetsmiljöenheten
Stockholm
Stockholm
Feelgood Företags Hälsovård
Uppsala
Uppsala
Ekeby Hälsocenter
Uppsala
Flogsta vårdcentral
Västmanland
Hälsocentrum Västmanland
Fagersta
Hälsocenter Fagersta
Köping
Hälsocenter Köping
Sala
Hälsocenter Sala
Västerås
Hälsocenter Västerås
Örebro Län
Karlskoga
Tobakspreventiv mottagningen Karlskoga
Örebro
Tobakspreventiva enheten USÖ
Örebro
Tybble vårdcentral
bottom of page