SE_enheter_20211004.png
Enheter i Tobaksstoppsprojektet
Region
Kommun
Enhetsnamn
Halland
Halmstad
Parodontologi, HSH
Kronoberg
Växjö
Tobaksavvänjningen, Kirurgisk mott, CLV
Skåne
Kristianstad
Arbetsmiljöenheten
Stockholm
Stockholm
Feelgood Företags Hälsovård
Uppsala
Uppsala
Ekeby Hälsocenter
Uppsala
Flogsta vårdcentral
Västernorrland
Sollefteå
Livsstilsmedicin Österåsen
Örebro Län
Karlskoga
Tobakspreventiv mottagningen Karlskoga
Örebro
Tobakspreventiva enheten USÖ
Örebro
Tybble vårdcentral

Capio Go

Nationella enheter