top of page
Hur man undertecknar samtyckesblanketten elektroniskt
e-form-samtycke_web.png

 1) Öppna filen

  1. Öppna filen i programmet Adobe Reader. Om du inte har programmet kan det laddas ner gratis här.
     

  2. Gå till den sista sidan i dokumentet.

bottom of page