Samarbetsavtal

Ett avtal ska skrivas mellan Rökstoppsprojektet och varje tobaksavvänjningsenhet. Blanketten skickas lämpligen digitalt till info(a)rokstoppsprojektet.org

Enheten tilldelas ett eget nummer och därefter kan arbetet börja!

Avtal.jpg

Samarbetsavtal

Information om samarbetsavtal