top of page

Tobaksstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av interventioner
för olika grupper av rökare/snusare/e-cigarett-användare i Sverige
Close_up_of_hand_holding_green_tree_conc

Tobaksstoppsprojektet (inklusive snus och e-cigaretter) - ett nationellt samarbetsprojekt

Tobaksstoppsprojektet är ett nationellt forskningsprojekt som skapats för att utvärdera hur behandlingar mot tobaksberoende fungerar.

Alla landets tobaksavvänjare kan delta i projektet.

Deltagandet är kostnadsfritt för enheten.

Alla vuxna personer som får tobaksrådgivning (enskilt eller i grupp) kan inkluderas. 

Informerat samtycke krävs.

bottom of page