top of page

Riktlinjer för inhämtning av samtycke

Tobaksrådgivaren beskriver avsikten med studien samt lämnar skriftlig information om projektet (se patientbroschyr och Information till forskningspersonerna). Formuläret skrivs under av deltagaren vid första besöket. Deltagaren behåller sidorna 1-3 i formuläret. 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagaren kan när som helst under behandlingen ta tillbaka sitt samtycke. All information behandlas konfidentiellt och med tystnadsplikt. När resultat offentliggörs, är det alltid anonymt, och det är inte möjligt att se vem som deltar i projektet.

Tree_left.jpg

Riktlinjer for samtycke

bottom of page