Tobaksstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av interventioner för olika grupper av rökare i Sverige
Avtal.jpg

SAMARBETSAVTAL

Om du är intresserad att delta i Tobaksstoppsprojektet, skall du fylla i ett samarbetsavtal

favicon.jpg

PATIENTBROSCHYR

Information om blanketten och Tobaksstoppsprojektet

Mote.jpg

SAMTYCKE

Här finns riktlinjer för inhämtning av patienternas samtycke

mailbox-959299_1280.jpg

SKICKA DATA

Läs hur och när du ska skicka data till Tobaksstoppsprojektet