top of page

Projektgruppen

hanne.jpg

Hanne Tönnesen

MD PhD (Överläkare kirurgi)

Lunds universitet

Professor, Direktör

 • Linkedin Social Ikon
 • researchgate
Mette - kvadrat - changed.jpg

Mette Rasmussen

MSc, PhD

Lunds universitet

Seniorforskare

 • Linkedin Social Ikon
 • researchgate
No-photo12.jpg

Thomas Björk-Eriksson

Adjungerad professor

Regionalt cancercentrum väst

Verksomhetschef

 • Linkedin Social Ikon
 • Gennemsigtig
Ásgeir_R._Helgason.jpg

Asgeír Helgason

Docent

Karolinska Instituttet

Professor

 • Gennemsigtig
 • researchgate
No-photo12.jpg

Johanna Adami

Professor

Sophiahemmet Högskola

Rektor

 • Linkedin Social Ikon
 • researchgate
matz.png

Matz Larsson

Docent

Region Örebro Län

Överläkare

 • Gennemsigtig
 • researchgate
Sanne_1.jpeg

Sanne Wärjerstam

Leg. sjuksköterska, 

Lunds universitet

Diplomerad rökavvänjare

 • Gennemsigtig
No-photo12.jpg

Hans Gilljam

Professor Emeritus

Karolinska Instituttet

Seniorprofessor

 • Gennemsigtig
Ann-Post-300x300.jpg

Ann Post

Dr med vet

Stockholms läns landsting

Legitimerad sjuksköterska

 • Gennemsigtig
 • researchgate
cecilia.png

Cecilia Gravin

BA

Lunds universitet

Projektadministratör

 • Gennemsigtig
 • Gennemsigtig
Projektgruppen bakom Tobaksstoppsprojektet består av:
bottom of page