top of page

Samarbetsavtal

Ett avtal ska skrivas mellan Tobaksstoppsprojektet och varje tobaksavvänjningsenhet. Blanketten skickas lämpligen digitalt till tobaksstoppsprojektet(a)med.lu.se

Enheten tilldelas ett eget nummer och därefter kan arbetet börja!

Avtal.jpg

Samarbetsavtal

Information om samarbetsavtal

bottom of page